Bóg Ojcem posyłającym Syna, aby nas pojednać ze Sobą. Ewangelia według św. Marka

Św. Marek napisał Ewangelię, w centrum której występuje osoba i dzieło Mistrza z Nazaretu.

W Ewangeliach można odkryć prawdę o Bogu Ojcu.[1] Występuje ona w nich od początku aż do końca w kolejnych wypowiedziach. Prawda o Bogu Ojcu pojawia się w bardzo różnych formach. Występuje najpierw w tych tekstach, w których Bóg wyraźnie nazwany jest Ojcem. Pojawianie się tego terminu, odnoszącego się do Boga, charakteryzuje Ewangelie synoptyczne oraz Ewangelię św. Jana. Ale oprócz tego w tych księgach Nowego Testamentu występuje wiele innych terminów, które odsłaniają tajemnicę Boga Ojca, chociaż odnoszą się bezpośrednio do Jezusa, np. określenie Syn.

Prawda o Bogu Ojcu pojawia się w częściach narracyjnych Ewangelii, w których Jezus wprost jest nazwany Synem Boga. Ale występuje ona także w wypowiedziach samego Jezusa, w których Boga nazywa Ojcem a siebie Synem. 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama