Wierzę w Ducha Świętego, który mówił przez proroków

Duch Święty w życiu i nauczaniu starotestamentowych proroków.

Kluczowe jest tutaj ostatnie zdanie, które w sposób niezwykle precyzyjny informuje nas, iż: „Pan Zastępów komunikuje się ze swym ludem przez swego Ducha za pośrednictwem proroków”.

Jak prawidłowo należy rozumieć tę wypowiedź?

Analizując ją z punktu widzenia teorii komunikacji możemy wyszczególnić tutaj trzy elementy:

  • (1) Nadawca komunikatu – „Jahwe Zastępów”, który zwraca się do swego ludu ze słowem  pouczenia;
  • (2) Odbiorca komunikatu – „lud wybrany”, który jednak nie chce słuchać słów napomnienia;
  • (3) Kanał komunikacyjny – czyli medium pośredniczące pomiędzy nadawcą i odbiorcą i umożliwiające proces komunikacji: „przez swego Ducha za pośrednictwem proroków”.

Kanał komunikacyjny – choć tworzący integralną jedność – w tym przypadku składa się z kolejnych dwóch elementów, które służą przekazowi komunikatu: (a) Bóg przemawia „przez Ducha”, (b) który z kolei przemawia „za pośrednictwem proroków”.

By łatwiej przyswoić sobie tę prawdę, nie wolno nam zapomnieć o niezwykle obrazowym sposobie myślenia i przekazu, jakim posługiwali się autorzy biblijni:

  • (a) Kim w ich mniemaniu jest prorok? Jest ni mniej ni więcej, tylko „instrumentem” służącym boskiej komunikacji, dosłownie prorok jest „ustami” Boga (por. Jr 15,19).
  • (b) Kim jest Duch? Z naszych dotychczasowych wykładów wiemy już, że rzeczownik a, którym „Duch Święty” określany jest w Biblii Hebrajskiej, w swoim pierwotnym znaczeniu oznacza „wiatr”, „tchnienie” lub „oddech”.

W tym miejscu warto uruchomić swoją wyobraźnię i połączyć oba elementy w jedną całość: Tak jak bez „wiatru” bądź „tchnienia” (a) nawet najdoskonalszy instrument dęty nie może wydać dźwięku, a z ust człowieka pozbawionego „oddechu” (a) nie wydobędzie się żaden głos, tak bez „Bożego Ducha” (a) prorok nie może spełnić swego posłannictwa. Zjawisko to zwykło się określać wyrażeniem: „natchnienie prorockie”. Stąd też proroków nazywano „mężami Bożymi” oraz traktowano jak „mężów natchnionych przez Ducha” (por. ʾîsz haa w Oz 9,7) czy wręcz „pełnych mocy Ducha Pańskiego” (por. mālēʾtî kōa et-a JHWH w Mi 3,8).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg