Duch Święty w nauczaniu Josepha Ratzingera

Joseph Ratzinger bardzo dobrze zna tradycyjne nauczanie Kościoła, z niego czerpie i je rozwija.

Jakie jest odniesienie tak rozumianej tajemnicy Ducha do wyznawanej w Credo wiary w Ducha Świętego?

Credo wyrosło – jak wiemy – z potrójnego pytania o wiarę w Boga Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Jednak jego historyczny rozwój sprawił, że na pierwsze miejsce w trzeciej części Wyznania wiary wysuwa się nie trzecia Osoba Boska, Duch Święty, lecz Duch Święty – jak to ujmuje J. Ratzinger – „jako dar Boga dla historii w gminie wierzących w Chrystusa”[6]. Takie przeniesienie akcentów nastąpiło wtedy, gdy włączono do Symbolu całą historię Jezusa, od poczęcia aż do powtórnego przyjścia. „Trzecia część musiała być teraz rozumiana jako dalsza historia Jezusa w przyjściu Ducha Świętego”[7]. Widzimy więc, że z jednej strony u podstaw Credo mamy wiarę w trzy osoby, w Trójcę, a z drugiej, że Duch Święty rozpoznawany jest w działaniu we wspólnocie Kościoła.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg