ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY I ETAPU III


Tym razem pytania „zezwierzęcone”, niektóre z przymrużeniem oka ;) ZWIERZĘ TO


Pytanie 1 [57] - (7 pkt.)

… pozbawiło życia proroka oszukanego przez proroka


Pytanie 2 [58] - (6 pkt.)

…zostało okrutnie wykorzystane do wzbudzenia pożaru


Pytanie 3 [59] - (5 pkt.)

… po spaleniu było wykorzystywane przy obrzędzie oczyszczenia po dotknięciu zwłok


Pytanie 4 [60] - (4 pkt.)

…było symbolicznie „obarczane” grzechami całego Narodu Wybranego i wypędzane


Pytanie 5 [61] - (3 pkt.)

…przynosiło pokarm jednemu z proroków


Pytanie 6 [62] - (2 pkt.)

…posłużyło za „bankomat” Piotrowi posłanemu przez Pana Jezusa


Pytanie 7 [63] - (1 pkt.)

… nieskutecznie próbowało pozbawić życia Apostoła Narodów


Proszę podać o jakie zwierzę (w niektórych przypadkach było ich więcej – lecz tego samego gatunku) chodzi w każdym pytaniu oraz wskazać fragment Pisma Świętego, który mówi o danym wydarzeniu


ODPOWIEDZI: 1. Lew (1 Krl 13,11-24) 2. Lisy lub szakale wg. niektórych tłumaczeń (Sdz 15, 4-5) 3. Czerwona krowa (Lb 19,1-10) 4. Kozioł (Kpł 16, 20-22) 5. Kruki (1 Krl 17, 4-6) 6. Ryba (Mt 17, 27) 7. Żmija (Dz 28, 3-6) Nie są natomiast prawidłowe odpowiedzi: Na pytanie 3 – dwie synogarlice albo dwa młode gołębie ( Podczas całego okresu trwania nazireatu jest poświęcony dla Pana. Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł, i sprowadził [przez to] nieczystość na jego poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia: ostrzyże ją dnia siódmego, ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do Namiotu Spotkania. Jednego złoży kapłan jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną, i dokona przebłagania za niego, za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. Lb 6,8-11) - ponieważ w pytaniu wyraźnie jest stwierdzone, że zwierzę było wykorzystywane PO spaleniu; tym niemniej ponieważ mamy tu niektóre ze wspomnianych elementów za taką odpowiedź zostaną przyznane 3 punkty Na pytanie 7 – lew (Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie narody /je/ posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 2 Tm 4,17) - ponieważ nie chodzi tutaj o rzeczywiste wydarzenie, a lew jest tutaj jedynie symbolem.

«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg