ODPOWIEDZI

OMÓWIENIE TURY III ETAPU III


Pytanie 1 [71] - (7 pkt.)

W którym miejscu Księgi Wyjścia (rozdział i wiersz) po raz pierwszy mowa jest o kamiennych tablicach z przykazaniami? Nie chodzi tutaj o ich zapowiadanie, ale fragment w którym mówi się o nich jako o już istniejących. ODPOWIEDŹ: ”Mojżesz rzekł do Aarona: Weź naczynie i napełnij je omerem manny, i złóż ją przed Panem, aby przechować ją dla waszych późniejszych pokoleń. Aaron położył je przed Świadectwem, aby przechować - jak to Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 16,33-34) W BT wyd. V przypis do tego fragmentu informuje nas, że słowo „Świadectwo” to ”Oreślenie tablic z dziesięciorgiem przykazań; por. 25,16.21; 30,6; 31,18; 32,15; 40,20; Hbr 9,4” Przyjmuje się, że ww. 31-36 jest dodatkiem pochodzącym z końcowego okresu wędrówki Izraelitów przez pustynię (zob. w. 35), dlatego odrobina manny mogła zostać umieszczona w Arce. W związku z tym za podanie następnego w kolejności cytatu, czyli Wj 24,12 przyznane zostanie 5 pkt, za Wj 31,18 – 3 pkt, a za Wj 32,15 i dalsze – 1 pkt.


Pytanie 2 [72] - (6 pkt.)

Co to jest "Co to jest?" ? ODPOWIEDŹ: manna Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: Co to jest? - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. (Wj 16,14-15) Przypis w BT wyd. V: Co to jest? brzmi po hebrajsku man-hu, co jest ludową etymologią wyrazu manna.


Pytanie 3 [73] - (5 pkt.)

Zgodnie z poleceniem Pana Boga, w przypadku dokonania spisu ludności trzeba było złożyć ofiarę jako okup za swe życie. Jaka to była ofiara, kogo obowiązywała i gdzie w Piśmie Świętym (księga, rozdział i wiersz) mamy podaną liczbę osób, którzy ją złożyli? ODPOWIEDŹ: Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. To zaś winni dać podlegli spisowi: pół sykla według wagi przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, mający dwadzieścia i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. (Wj 30,12-14) Jeden beka, czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi, począwszy od lat dwudziestu i wzwyż, czyli od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn. (Wj 38,26)


Pytanie 4 [74] - (4 pkt.)

Jak według apokryfów mieli na imię czarownicy egipscy wspomniani w Wj 7 ? Gdzie te imiona wymienione są w Piśmie Świętym ? (proszę podać księgę, rozdział i wiersz) ODPOWIEDŹ: Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała. (2 Tym 3,8-9) Przypis w BT wyd V: Są to czarownicy egipscy, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi wobec faraona; por Wj 7,11.22. Imiona ich pochodzą z apokryfów. (mówi o tym tradycja żydowska – np. targumy do Księgi Liczb, a także Dokument Damasceński i Kodeks Efrema oraz apokryfy NT, na przykład Ewangelia Nikodema, Dziejach Piotra i Dziejach Pawła; także Orygenes pisze o nieznanej nam "księdze)


Pytanie 5 [75] - (3 pkt.)

"Pokropisz hizopem" to tytuł jednej z pieśni liturgicznych. Do jakiego biblijnego wydarzenia nawiązuje? (chodzi o wydarzenie - nazwijmy je "pierwotne" czy "źródłowe" - z którego wynikały także późniejsze obrzędy). Proszę podać księgę, rozdział i wiersz, w którym o tym mowa. ODPOWIEDŹ: Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. (Wj 12,22) Poprawne są zatem odpowiedzi nawiązujące do wydarzenia związanego z wyjściem Izraelitów z Egiptu


Pytanie 6 [76] - (2 pkt.)

Jaka rzecz należąca do podstawowego "wyposażenia" każdej kobiety, została wykorzystana przy budowie jednego z elementów Namiotu Spotkania? ODPOWIEDŹ: I uczynił kadź z brązu z podstawą również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu. (Wj 38,8) Ponieważ pytane nie zostało właściwie sprecyzowane (zabrało zastrzeżenia, że nie chodzi o biżuterię ani tkaniny) uznawane również będą inne odpowiedzi.


Pytanie 7 [77] - (1 pkt.)

Jak miała na imię i kim była dla Mojżesza najsłynniejsza "śpiewaczka" spośród kobiet, które wyszły z Egiptu? ODPOWIEDŹ: Miriam – była siostrą Mojżesza Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im: śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. (Wj 15,20-21)


«« | « | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg