INTERPRETACJA PISMA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE

Wprowadzenie:.

A. Problematyka aktualna
B. Cel publikacji niniejszego dokumentu

I. Metody i podejścia do interpretacji Biblii:.

A. Metoda historyczno-krytyczna
1. Historia metody
2. Założenia główne
3. Opis metody
4. Ocena metody

B. Nowe metody analizy literackiej
1. Analiza retoryczna
2. Analiza narratywna
3. Analiza semiotyczna

C. Metody oparte na tradycji
1. Metoda „kanoniczna"
2. Metoda odwoływania się do żydowskich tradycji interpretacyjnych
3. Metoda odwoływania się do historii oddziaływania tekstu

D. Metody odwołujące się do nauk humanistycznych
1. Socjologiczne podejście do Biblii
2. Metoda odwoływania się do antropologii kulturowej
3. Psychologiczne i psychoanalityczne podejście do Biblii

E. Kontekstualne podejście do Biblii
1. Podejście do Biblii przez odwołanie się do teologii wyzwolenia
2. Feministyczne podejście do Biblii

F. Fundamentalistyczna lektura Biblii

II. Zagadnienia hermeutyczne:.

A. Hermeneutyki filozoficzne
1. Perspektywy nowoczesne
2. Przydatność dla egzegezy

B. Sens Pisma natchnionego
1. Sens dosłowny
2. Sens duchowy
3. Sens pełniejszy

III. Wymiary specyficzne katolickiej interpretacji Pisma Świętego:.

A. Interpretacja Pisma św. w tradycji biblijnej
1. Relektury
2. Stosunek Starego Testamentu do Nowego
3. Kilka wniosków

B. Interpretacja Pisma św. w tradycji Kościoła
1. Formowanie się kanonu Pisma św.
2. Egzegeza patrystyczna
3. Udział poszczególnych członków Kościoła w interpretacji Pisma św.

C. Zadania egzegety
1. Orientacje zasadnicze
2. Badania naukowe
3. Nauczanie
4. Publikacje

D. Stosunek egzegezy do innych dyscyplin teologicznych
1. Teologia a założenia wstępne w podejściu do tekstów biblijnych
2. Egzegeza a teologia dogmatyczna
3. Egzegeza a teologia moralna
4. Różnorodność punktów widzenia i konieczność współdziałania

IV. Interpretacja Biblii w życiu Kościoła:.

A. Aktualizacja
1. Zasady
2. Metody
3. Granice aktualizacji

B. Inkulturacja

C. Posługiwanie się Pismem św.
1. W liturgii
2. Lectio divina
3. Pismo św. posłudze duszpasterskiej
4. Pismo św. w dialogu ekumenicznym

Zakończenie:.(za: apologetyka.katolik.net.pl)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg