Ty jesteś Piotr

Królestwo Boże wśród was jest. Kościół w Nowym Testamencie.

Piotr nazwany jest skałą Kościoła.

W tekście Ewangelii wg św. Mateusza występuje gra słów. W języku greckim Piotr to Petros, a skała to petra. Aramejskie imię Piotra brzmiało Kefas, mające również znaczenie skała. W obu językach zachodzi gra słów. Kiedy Piotr złożył swe wielkie wyznanie, Jezus rzekł do niego: „Ty jesteś Petros i na tej petra zbuduję mój Kościół”.

Mówiąc o skale należy pamiętać, iż w kulturze żydowskiej określenie to było niezwykle zaszczytne. Słowo skała rabini odnosili do Abrahama. Przekazywali sobie, że „Kiedy Święty zobaczył Abrahama, powiedział: „Oto odkryłem skałę (petra), na której założę świat”[5]. Dlatego nazwał Abrahama skałą (sur), jak powiedziano: „spójrzcie na skałę, z której jesteście wykuci”. Abraham był tą skałą na której oparł się naród i plan Boży. Słowo skała (sur) bardzo często w Biblii odnoszone było do samego Boga. „On Skała, dzieło Jego doskonałe (Pwt 32,4). „Bo skała ich nie jest jak nasza Skała” (Pwt 32,31). „Nikt taką skałą, jak nasz Bóg” (1 Sm 2,2). „Pan, opoka moja i twierdza, mój wybawiciel. Boże mój, skało moja, na którą się chronię” (2 Sm 22,2.3). Psalmista zaś będzie pytał: „Czy jest opoka prócz Boga naszego?” (Ps 18,32). Stąd też w kulturze narodu wybranego nazwanie kogoś skałą było szczególnym docenieniem, uznaniem dla danej osoby. Rzecz jasna, iż każdy Izraelita słysząc słowo „skała”, myślał o Bogu, który był jedyną skałą, ochroną i zbawieniem.

Dlaczego zatem Jezus nazwał Piotra skałą? Według św. Augustyna skała oznacza samego Chrystusa. A zatem Jezus niejako mówi: „Ty jesteś Piotr i na mnie, jako skale, zbuduję mój Kościół; nadejdzie dzień, kiedy w nagrodę za swą wiarę, staniesz się wielkim w tym Kościele”.

Inni wskazują, iż ową skałą jest prawda, iż Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego. Prawda ta została Piotrowi objawiona w sposób boski. Sam Bóg otworzył oczy Piotra, by mógł dokonać tego odkrycia. Prawda, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest istotnie kamieniem węgielnym wiary Kościoła. Na tej wielkiej prawdzie jest zbudowany Kościół. Wyjaśnienie to stwierdza, iż objawiona przez Boga prawda, że Jezus jest Synem Bożym, stanowi jedyny fundament, na którym jest zbudowany Kościół. Inni komentatorzy wskazują, iż ową skałą jest wiara Piotra. Kościół jest zbudowany na wierze Piotrowej. Właśnie ta wiara była iskierką, od której miała zapalić się wiara Kościoła obejmującego cały świat. Wiara Piotra dała pierwszy impet, bodziec, miała być zalążkiem powstania powszechnego Kościoła.

Niewątpliwie, uznając wszystkie powyższe wskazania, należy uznać, iż ową skałą jest sam Piotr. Jest on skałą ale w szczególnym sensie. Skałą, na której został zbudowany Kościół jest sam Bóg. Piotr zaś jest pierwszym człowiekiem, który wyraził w słowach wiarę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego. Innymi słowy, Piotr był pierwszym członkiem Kościoła, w tym sensie od niego zapoczątkowane zostało wznoszenie całego Kościoła. Jezus jakby chciał powiedzieć do Piotra: „Piotrze, ty jesteś pierwszym człowiekiem, który pojął kim Ja jestem; jesteś przeto pierwszym kamieniem, kamieniem fundamentu, początku Kościoła, który zakładam. Fundamentem, na którym będzie ten Kościół zbudowany”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama