Dzieje Apostolskie - dzieje Kościoła, cz. I

To historia Kościoła w sensie biblijnym, to znaczy autor Dziejów, prezentując pewne wydarzenia, chce przekazać orędzie o Kościele.

W ramach naszych spotkań będziemy chcieli popatrzeć na Kościół przez pryzmat księgi Dziejów Apostolskich. 

Jest to ta księga Nowego Testamentu, która jest niezwykle wdzięcznym materiałem, jeśli możemy tak powiedzieć, gdy chodzi o refleksje na temat Kościoła.

Zwykliśmy przecież patrzeć na Dz jako na historię pierwotnego Kościoła.

Czasami używamy takiego sformułowania, choć od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest to do końca poprawne ujęcie. Księga Dz nie jest bowiem historią pierwotnego Kościoła w sensie ścisłym, to znaczy takim jak dziś w czasach nowożytnych traktujemy historię, czyli kronikarsko uporządkowanie danych z pewnego przedziału czasowego, ale jest historią w sensie biblijnym. Jest historią Kościoła w sensie biblijnym, to znaczy autor prezentując pewne wydarzenia chce przekazać orędzie o Kościele. Inaczej mówiąc, na wydarzenia nie patrzy on z punktu widzenia kronikarza faktów, ale wydarzenia interesują go o tyle o ile przekazują pewne orędzie o Kościele. Chodzi mu przede wszystkim o odpowiedź na pytania: czym jest Kościół, jaka jest jego natura, jaka jest jego misja. Jest to zresztą dokładnie takie samo podejście jakie znajdujemy w ewangeliach w odniesieniu do Jezusa.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama