Dzieje Apostolskie - dzieje Kościoła, cz. II

Co łączy św. Piotra i św. Pawła - o tym w najnowszym studium biblijnym. W tym roku wszystkie wykłady są poświęcone tajemnicy Kościoła.

Tydzień temu mówiliśmy o działalności dwóch głównych bohaterów Dz to znaczy Apostołów Piotra i Pawła.

Aby sprecyzować, nie tyle mówiliśmy o samej działalności, to znaczy o przebiegu ewangelizacji, ale o sposobie w jaki św. Łukasz opowiada o działalności Apostołów. Zauważyliśmy przede wszystkim jak w niemal identyczny sposób jest ukazana cudotwórcza działalność Piotra i Pawła. W ten sposób autor Dziejów chce powiedzieć, iż pomimo wszelkich różnic, a nawet faktu, że Paweł nie jest nazywany w jego dziele Apostołem w sensie ścisłym, to oni obydwaj jak i inni ewangelizatorzy podjęli i wypełnili dokładnie to samo powołanie misyjne, które otrzymali od Jezusa i Kościoła.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Komentowanie dostępne jest tylko dla .