Nieludzki Bóg?

To co opisuje 22 rozdział Księgi Rodzaju wydaje się nie tylko nie-Boskie, ale i wręcz nie-ludzkie. Nie mieści się po prostu w głowie...

Powtórzenie

Rozdział 20 według biblistów nie jest kontynuacją poprzednich opowiadań, dlatego też słowo „stamtąd” nie świadczy, że Abraham z Mamre spod Hebronu czy też z miejsca obserwacji zniszczenia Sodomy. Nie wiemy więc dokładnie skąd Abraham przybył między Kadesz i Sur, czyli tam, gdzie wcześniej uciekła Hagar. Później Abraham udaje się do Gerary. Przypuszcza się, że chodzi tutaj o dzisiejsze Tell es-Seria, arabską wioskę leżącą na zachód od Beerszeby i na wschód od Gazy. Podobnie jak w drugiej części Rdz 12, także i tutaj Abraham przedstawia Sarę jako swoją siostrę.
Była już o tym mowa w artykule „Opuścić wszystko” :.
Przypuszcza się, że chodzi tutaj o jedno wydarzenie przedstawione przez dwie różne tradycje: jahwistyczną i elohistyczną. Komentatorzy uważają, że przez te epizody chciano podkreślić łaskawość Boga i Jego wierność swoim obietnicom. Ukazano w ten sposób, że realizuje On swoje plany względem ludzi nawet wówczas gdy oni sami okazują się niegodni i stwarzają trudności.

W odróżnieniu od poprzedniej wersji opowiadania:
- nie podana została tutaj podana przyczyna udania się Abrahama i Sary do Gerary.
- sam Abraham rozgłasza, że Sara jest jego siostrą
- Bóg interweniuje w czasie snu Abimeleka
- uwypuklony jest problem złego czynu – zawinionego i niezawinionego oraz nieświadomość Abimeleka
- Abraham określony jest mianem proroka, który może wstawiać się za innymi, aby ich ocalić
- Abimelek proponuje Abrahamowi by pozostał na jego ziemi (faraon nakazał mu opuszczenie jej)
- za wstawiennictwem Abrahama Bóg cofa karę i przywraca płodność w domu Abimeleka

Syn obietnicy i syn niewolnicy

Dokonuje się niezmiernie ważne wydarzenie w historii Narodu Wybranego i całej historii zbawienia. Po wielu latach oczekiwania wypełnia się obietnica dana Abrahamowi – rodzi się Izaak. Nic więc dziwnego, że opowiada o tym zarówno tradycja jahwistyczna, elohistyczna jak i kapłańska. Autor biblijny redagując ten tekst wykorzystał wszystkie te tradycje – stąd pojawiły się w nim pewne nieścisłości i rozbieżności (np. wiek Izmaela i związane z nim jego zachowanie).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama