"Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam Zbawiciela świata Maryja powiła"

Rachela zapowiada rolę Matki Bożej w dziejach zbawienia.

Rachela – starotestamentowym obrazem zapowiadającym Matkę Chrystusa

Nabożeństwo „Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” często odwołuje się do starotestamentowych obrazów, ponieważ dostrzega w nich figury zapowiadające Matkę Chrystusa i Kościoła. Fundamentem Maryjnej pobożności jest kult Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, którego tajemnicza więź ze wspólnotą Kościoła została dobrze zobrazowana w tekstach Starego Testamentu. Kościół sławiąc niezwykłą godność Matki Chrystusa, co zostało wyrażone w zaszczytnym tytule „Boża Rodzicielka”, szukał obecności Maryi w starotestamentowych źródłach objawienia, które pozwalały pełniej wnikać w tajemnicę Jezusa Chrystusa, a zarazem w tajemnicę Kościoła.

Tekst ostatniej strofy hymnu „Nony” „Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” („Nona” to łacińska nazwa jednej z godzin w strukturze tego nabożeństwa, która odpowiada naszej godzinie trzeciej po południu) przytacza przykład starotestamentowej niewiasty: „Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam Zbawiciela świata Maryja powiła”. Tradycja chrześcijańska w osobie Racheli dostrzega typ Kościoła i zapowiedź Matki Bożej w dziejach zbawienia.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama