Drzwi Domu Tobiasza i Sary są otwarte

W parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku wspólnota rodzin rozpoczęła rok formacyjny spotkaniem integracyjnym.

W sobotnie wrześniowe popołudnie przy grillu i wspólnym stole zasiadło kilkanaście par małżeńskich z dziećmi. Spotkanie rozpoczęło i zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem, wypełnione zaś było wakacyjnymi wspomnieniami, planami na nowy rok formacyjny, wymianą doświadczeń, a przede wszystkim radością z bycia razem.

Wspólnota skupiająca rodziny z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku powstała 10 maja 2019 roku po zakończeniu jednej z edycji „Spotkań dla Zabieganych” i jest niejako ich kontynuacją. Uczestnikom „Zabieganych” żal było się rozstawać. Uznali, że warto utrzymać nawiązane znajomości, przyjaźnie i warto nadal dzielić się doświadczeniami, radościami i problemami, a przy tym wspólnie umacniać się w wierze i formować swoje postawy. Formuła jest nieco zbliżona do „Zabieganych”, chociaż bardziej swobodna, bo na spotkania odbywające się raz w miesiącu zaproszone jest każde małżeństwo, każda para, bez zapisywania, bez zobowiązań, jeśli tylko małżonkowie chcą i czują potrzebę spotkania – wyjaśniają Danuta i Tomasz, dyplomowani doradcy życia rodzinnego posługujący wraz z Martą i Krzysztofem w Parafialnej Poradni Rodzinnej.

- Chcieliśmy ten rok rozpocząć właśnie takim integracyjnym spotkaniem rodzin z dziećmi przy grillu, aby w przyjemnej atmosferze tworzyć wspólnotę, bo to co zwykłe, codzienne połączone z tym co duchowe tworzy dopiero całość - dodają Leszek i Lucyna, która zaproponowała, aby w tym roku na comiesięcznych spotkaniach rozważać siedem grzechów głównych w kontekście małżeństwa.

Państwo Danuta i Tomasz Pabianowie, Marta i Krzysztof Przeklasowie oraz Lucyna i Leszek Baniowscy są motorem napędowym i organizatorami spotkań małżeńskich w parafii Miłosierdzia Bożego pod opieką proboszcza ks. prał. Wojciecha Wernera. To on, ciesząc się z tak licznej obecności rodzin na sobotnim spotkaniu podkreślał, że „Rodziny były zawsze troską Kościoła, i tego też wyrazem w naszej parafii są spotkania w „Domu Tobiasza i Sary”.

- Służą one temu, aby poczuć ducha wspólnoty. Niejednokrotnie już było podkreślane, że wokół nas jest bardzo dużo ludzi podobnie myślących, mających podobny system wartości, przeżywających podobne radości i problemy, więc kiedy spotykamy się i rozmawiamy o tym, ubogacamy się wzajemnie, łatwiej nam jest iść przez życie i pokonywać różne wyzwania, które życie nam stawia. Zwłaszcza jeżeli te swoje problemy próbujemy rozwiązać, opierając się na Panu Bogu, a nie tylko na ludzkich możliwościach, nie tylko na zdobyczach psychologii, ale przede wszystkim na Panu Bogu i na wierze. Na wierze, nadziei i miłości. Na wierze – że Bóg jest i troszczy się o nas, na nadziei – że nigdy nas nie zostawia, i na miłości, którą On nam daje, której On nas uczy - zauważa ks. Wojciech Werner.

Warto podkreślić, że „Dom Tobiasza i Sary”, kilka edycji spotkań małżeńskich z „Zabieganymi”, Poradnia Rodzinna oraz dyżury pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Fundacji im. Hetmana Tarnowskiego z Tarnowa to elementy duszpasterstwa rodzin w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, które zostały zainicjowane w czasie trwania V Synodu Diecezji Tarnowskiej i są owocem synodowania w naszej parafii. 

„Dom Tobiasza i Sary” otwiera drzwi i zaprasza chętne pary małżeńskie na spotkania w każdy drugi piątek miesiąca po Mszy świętej o 18.00 w sali teatralnej.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama