Katalog ksiąg ST i NT

Wierszowany katalog ksiąg Starego i Nowego Testamentu - fragment z Dzieł Poetyckich Grzegorza z Nazjanzu (330-390 r)


Fragment Canones Patrum Grecorum:.
który zamieszczamy za zgodą Wydawnictwa WAM


Aby fałszywe księgi nie zwiodły twego umysłu
- niemało jest bowiem złych pism -
przyjmij ode mnie, druhu, listę uznaną [przez Kościół].
Ksiąg historycznych jest razem dwanaście
najstarszej hebrajskiej mądrości:
Pierwsza to [Księga] Rodzaju, potem Wyjścia, Kapłańska,
Liczb i Powtórzonego Prawa.
Potem Jozue, Sędziowie i ósma z kolei Rut,
dziewiąta i dziesiąta, to Dzieje Królów
i Paralipomena, a na końcu masz Ezdrasza.
Ksiąg poetyckich jest pięć: pierwsza to Księga Hioba,
potem Dawida i trzy Salomona:
to Ekklezjastes, Pieśń nad pieśniami, Przysłowia.
Pięć jest też ksiąg o natchnieniu prorockim:
w jednej księdze dwunastu proroków:
Ozeasz, Amos, trzeci Micheasz,
potem Joel, Jonasz i Abdiasz,
Nahum, Habakuk, Sofoniasz,
Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz.
Oto księga pierwsza. Druga to Izajasz,
potem wezwany w kolebce Jeremiasz,
Ezechiel i prorok łaski, Daniel.
Wyliczyłem dwadzieścia dwie księgi Starego Przymierza,
Tyle, co liter hebrajskich.
Teraz policz księgi Nowej Tajemnicy:
Mateusz spisał cuda Chrystusa dla Hebrajczyków,
Marek dla Italii, Łukasz dla Achai,
dla wszystkich zaś Jan, wielki herold, który zajrzał do nieba.
Dalej idą Dzieje mądrych apostołów,
czternaście listów Pawła
i siedem katolickich, w tym jeden Jakuba,
dwa Piotra i trzy Jana,
siódmy pochodzi od Judy. Masz już wszystkie.
A jeśli jest jakaś inna, to nie jest to księga autentyczna.

-----------------------------

Zwraca uwagę, że Grzegorz wymienia księgi ST według kanonu hebrajskiego, a w NT nie uwzględnia Apokalipsy.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama