Cytat dnia

Niedziela 12 Grudnia 2010 r.

Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Poniedziałek 13 Grudnia 2010 r.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Wtorek 14 Grudnia 2010 r.

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

Środa 15 Grudnia 2010 r.

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata,  bo Ja jestem Bogiem i nikt inny!

Czwartek 16 Grudnia 2010 r.

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan.

Piątek 17 Grudnia 2010 r.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Sobota 18 Grudnia 2010 r.

Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka.

Reklama

Reklama