Cytat dnia

Niedziela 25 Marca 2012 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Poniedziałek 26 Marca 2012 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy Jego chwałę.

Wtorek 27 Marca 2012 r.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Środa 28 Marca 2012 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Czwartek 29 Marca 2012 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.

Piątek 30 Marca 2012 r.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Sobota 31 Marca 2012 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg