Cytat dnia

Niedziela 1 Kwietnia 2012 r.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.

Poniedziałek 2 Kwietnia 2012 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?

Wtorek 3 Kwietnia 2012 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.

Środa 4 Kwietnia 2012 r.

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące.

Czwartek 5 Kwietnia 2012 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Piątek 6 Kwietnia 2012 r.

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.

Sobota 7 Kwietnia 2012 r.

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg