Cytat dnia

Niedziela 11 Marca 2012 r.

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Poniedziałek 12 Marca 2012 r.

Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem.

Wtorek 13 Marca 2012 r.

Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie.

Środa 14 Marca 2012 r.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Czwartek 15 Marca 2012 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Piątek 16 Marca 2012 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Sobota 17 Marca 2012 r.

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas poranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże.

Reklama

Reklama