Cytat dnia

Niedziela 22 Kwietnia 2012 r.

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.

Poniedziałek 23 Kwietnia 2012 r.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Wtorek 24 Kwietnia 2012 r.

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Środa 25 Kwietnia 2012 r.

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę.

Czwartek 26 Kwietnia 2012 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Piątek 27 Kwietnia 2012 r.

Kto spożywa moje ciało i pije krew moją ma życie wieczne.

Sobota 28 Kwietnia 2012 r.

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg