Cytat dnia

Niedziela 8 Kwietnia 2012 r.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Poniedziałek 9 Kwietnia 2012 r.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.

Wtorek 10 Kwietnia 2012 r.

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.

Środa 11 Kwietnia 2012 r.

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.

Czwartek 12 Kwietnia 2012 r.

W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.

Piątek 13 Kwietnia 2012 r.

Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Sobota 14 Kwietnia 2012 r.

My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg