Cytat dnia

Niedziela 15 Kwietnia 2012 r.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.

Poniedziałek 16 Kwietnia 2012 r.

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

Wtorek 17 Kwietnia 2012 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.

Środa 18 Kwietnia 2012 r.

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Czwartek 19 Kwietnia 2012 r.

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

Piątek 20 Kwietnia 2012 r.

Odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.

Sobota 21 Kwietnia 2012 r.

Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg