Cytat dnia

Niedziela 24 Czerwca 2012 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

Poniedziałek 25 Czerwca 2012 r.

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Środa 27 Czerwca 2012 r.

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach

Czwartek 28 Czerwca 2012 r.

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Piątek 29 Czerwca 2012 r.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Sobota 30 Czerwca 2012 r.

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg