Cytat dnia

Niedziela 1 Lipca 2012 r.

Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą

Poniedziałek 2 Lipca 2012 r.

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych.

Wtorek 3 Lipca 2012 r.

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Środa 4 Lipca 2012 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie.

Czwartek 5 Lipca 2012 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.

Piątek 6 Lipca 2012 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Sobota 7 Lipca 2012 r.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg