Cytat dnia

Niedziela 10 Czerwca 2012 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Poniedziałek 11 Czerwca 2012 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy.

Wtorek 12 Czerwca 2012 r.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Środa 13 Czerwca 2012 r.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Czwartek 14 Czerwca 2012 r.

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Piątek 15 Czerwca 2012 r.

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Sobota 16 Czerwca 2012 r.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg