Cytat dnia

Niedziela 10 Lutego 2013 r.

Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

Poniedziałek 11 Lutego 2013 r.

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Wtorek 12 Lutego 2013 r.

Pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.

Środa 13 Lutego 2013 r.

Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!

Czwartek 14 Lutego 2013 r.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

Piątek 15 Lutego 2013 r.

Pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

Sobota 16 Lutego 2013 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg