Cytat dnia

Niedziela 24 Lutego 2013 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?

Poniedziałek 25 Lutego 2013 r.

Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie.

Wtorek 26 Lutego 2013 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.

Środa 27 Lutego 2013 r.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Czwartek 28 Lutego 2013 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.

Piątek 1 Marca 2013 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Sobota 2 Marca 2013 r.

Jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg