Cytat dnia

Niedziela 10 Marca 2013 r.

W Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania.

Poniedziałek 11 Marca 2013 r.

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.

Wtorek 12 Marca 2013 r.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: najpewniejszą pomocą w trudnościach.

Środa 13 Marca 2013 r.

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!

Czwartek 14 Marca 2013 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.

Piątek 15 Marca 2013 r.

Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.

Sobota 16 Marca 2013 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg