Cytat dnia

Niedziela 24 Marca 2013 r.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Poniedziałek 25 Marca 2013 r.

Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie.

Wtorek 26 Marca 2013 r.

Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Środa 27 Marca 2013 r.

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące.

Czwartek 28 Marca 2013 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Piątek 29 Marca 2013 r.

On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami.

Sobota 30 Marca 2013 r.

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg