Cytat dnia

Niedziela 3 Marca 2013 r.

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Poniedziałek 4 Marca 2013 r.

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Wtorek 5 Marca 2013 r.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Środa 6 Marca 2013 r.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.

Czwartek 7 Marca 2013 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Piątek 8 Marca 2013 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Sobota 9 Marca 2013 r.

Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg