Cytat dnia

Niedziela 2 Marca 2014 r.

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? […] Nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

Poniedziałek 3 Marca 2014 r.

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

Wtorek 4 Marca 2014 r.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.

Środa 5 Marca 2014 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Czwartek 6 Marca 2014 r.

Cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Piątek 7 Marca 2014 r.

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli?

Sobota 8 Marca 2014 r.

Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Reklama

Reklama