Cytat dnia

Niedziela 9 Marca 2014 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Poniedziałek 10 Marca 2014 r.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Wtorek 11 Marca 2014 r.

Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

Środa 12 Marca 2014 r.

Jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Czwartek 13 Marca 2014 r.

Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Na tym polega Prawo i Prorocy.

Piątek 14 Marca 2014 r.

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Sobota 15 Marca 2014 r.

A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg