Cytat dnia

Niedziela 16 Marca 2014 r.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Poniedziałek 17 Marca 2014 r.

Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze.

Wtorek 18 Marca 2014 r.

Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Środa 19 Marca 2014 r.

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane.

Czwartek 20 Marca 2014 r.

Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą».

Piątek 21 Marca 2014 r.

Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach.

Sobota 22 Marca 2014 r.

Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg