Cytat dnia

Niedziela 23 Marca 2014 r.

Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie.

Poniedziałek 24 Marca 2014 r.

Wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.

Wtorek 25 Marca 2014 r.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Środa 26 Marca 2014 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Czwartek 27 Marca 2014 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Piątek 28 Marca 2014 r.

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.

Sobota 29 Marca 2014 r.

Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg