Cytat dnia

Niedziela 20 Kwietnia 2014 r.

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Poniedziałek 21 Kwietnia 2014 r.

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Wtorek 22 Kwietnia 2014 r.

Udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego".

Środa 23 Kwietnia 2014 r.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy.

Czwartek 24 Kwietnia 2014 r.

"Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów".

Piątek 25 Kwietnia 2014 r.

Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom.

Sobota 26 Kwietnia 2014 r.

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu".
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg