Cytat dnia

Niedziela 13 Kwietnia 2014 r.

Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.

Poniedziałek 14 Kwietnia 2014 r.

Ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie.

Wtorek 15 Kwietnia 2014 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.

Środa 16 Kwietnia 2014 r.

Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.

Czwartek 17 Kwietnia 2014 r.

Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.

Piątek 18 Kwietnia 2014 r.

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.

Sobota 19 Kwietnia 2014 r.

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg