Cytat dnia

Niedziela 11 Maja 2014 r.

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony.

Poniedziałek 12 Maja 2014 r.

Życie moje oddaję za owce. […] Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję.

Wtorek 13 Maja 2014 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. […] Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

Środa 14 Maja 2014 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.

Czwartek 15 Maja 2014 r.

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Piątek 16 Maja 2014 r.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś.

Sobota 17 Maja 2014 r.

O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg