Cytat dnia

Niedziela 24 Sierpnia 2014 r.

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki.

Poniedziałek 25 Sierpnia 2014 r.

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Wtorek 26 Sierpnia 2014 r.

Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Środa 27 Sierpnia 2014 r.

Sam Pan pokoju niech was zawsze i na wszystkie sposoby obdarza pokojem.

Czwartek 28 Sierpnia 2014 r.

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Piątek 29 Sierpnia 2014 r.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan.

Sobota 30 Sierpnia 2014 r.

Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg