Cytat dnia

Niedziela 9 Listopada 2014 r.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

Poniedziałek 10 Listopada 2014 r.

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.

Wtorek 11 Listopada 2014 r.

Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

Środa 12 Listopada 2014 r.

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Czwartek 13 Listopada 2014 r.

Nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

Piątek 14 Listopada 2014 r.

Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Sobota 15 Listopada 2014 r.

A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg