Cytat dnia

Niedziela 23 Listopada 2014 r.

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Poniedziałek 24 Listopada 2014 r.

Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.

Wtorek 25 Listopada 2014 r.

Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.

Środa 26 Listopada 2014 r.

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość.

Czwartek 27 Listopada 2014 r.

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Piątek 28 Listopada 2014 r.

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga.

Sobota 29 Listopada 2014 r.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg