Cytat dnia

Niedziela 16 Listopada 2014 r.

Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana.

Poniedziałek 17 Listopada 2014 r.

Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.

Wtorek 18 Listopada 2014 r.

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.

Środa 19 Listopada 2014 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Czwartek 20 Listopada 2014 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Piątek 21 Listopada 2014 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

Sobota 22 Listopada 2014 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg