Cytat dnia

Niedziela 20 Grudnia 2015 r.

Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10,7)

Poniedziałek 21 Grudnia 2015 r.

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1,45)

Wtorek 22 Grudnia 2015 r.

O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam (1 Sm 1,27)

Środa 23 Grudnia 2015 r.

Natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga (Łk 1,64)

Czwartek 24 Grudnia 2015 r.

On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki (2 Sm 7,13)

Piątek 25 Grudnia 2015 r.

Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus (Łk 2,11)

Sobota 26 Grudnia 2015 r.

Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga (Dz 7,56)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg