Cytat dnia

Niedziela 7 Lutego 2016 r.

Jezus rzekł do Szymona: 'Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił' (Łk 5,10b)

Poniedziałek 8 Lutego 2016 r.

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie (Mk 6,56c)

Wtorek 9 Lutego 2016 r.

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno (Mk 7,6c-7a)

Środa 10 Lutego 2016 r.

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,18b)

Czwartek 11 Lutego 2016 r.

Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli (Pwt 30,19b)

Piątek 12 Lutego 2016 r.

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości (Iz 58,4b)

Sobota 13 Lutego 2016 r.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie (Ez 33,11)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg