Cytat dnia

Niedziela 28 Lutego 2016 r.

Tak powiesz synom Izraela: "Ja JESTEM posłał mię do was" (Wj 3,14b)

Poniedziałek 29 Lutego 2016 r.

Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem (2 Krl 5,15b)

Wtorek 1 Marca 2016 r.

Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia (Dn 3,42)

Środa 2 Marca 2016 r.

Któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć Go prosimy? (Pwt 4,7)

Czwartek 3 Marca 2016 r.

Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie (Jr 7,26b)

Piątek 4 Marca 2016 r.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza (Ps 16,5)

Sobota 5 Marca 2016 r.

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas poranił i On też uleczy (Oz 6,ab)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg