Cytat dnia

Niedziela 6 Marca 2016 r.

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5,17b)

Poniedziałek 7 Marca 2016 r.

Oto Ja uczynię z Jerozolimy 'Wesele' i z jej ludu 'Radość' (Iz 65,18b)

Wtorek 8 Marca 2016 r.

Rzekł do niego Jezus: "Wstań, weź swoje łoże i chodź" (J 5,8)

Środa 9 Marca 2016 r.

Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą (Iz 49,8a)

Czwartek 10 Marca 2016 r.

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie (J 5,43a)

Piątek 11 Marca 2016 r.

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości (Mdr 2,19)

Sobota 12 Marca 2016 r.

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce (Jr 11, 20a)

Reklama

Reklama