Cytat dnia

Niedziela 13 Marca 2016 r.

Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? (Iz 43, 19a)

Poniedziałek 14 Marca 2016 r.

Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego (J 8,19b)

Wtorek 15 Marca 2016 r.

Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich (J 8,24b)

Środa 16 Marca 2016 r.

Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama (J 8,39b)

Czwartek 17 Marca 2016 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja JESTEM (J 8,58)

Piątek 18 Marca 2016 r.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców (Jr 20,13)

Sobota 19 Marca 2016 r.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki (2Sm 7, 16a)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg