Cytat dnia

Niedziela 6 Sierpnia 2017 r.

Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się". [Mt 17,7]

Poniedziałek 7 Sierpnia 2017 r.

Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» [Mt 14,16]

Wtorek 8 Sierpnia 2017 r.

Jezus chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» [Mt 14,31]

Środa 9 Sierpnia 2017 r.

Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. [Mt 16,25]

Czwartek 10 Sierpnia 2017 r.

Kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. [J 12,25]

Piątek 11 Sierpnia 2017 r.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? [Mt 16,26ab]

Sobota 12 Sierpnia 2017 r.

Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. [Mt 17,20b]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg