Refleksja na dziś

Piątek 14 września 2018

Czytania » Chwały warty

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

Każdy człowiek posiada swoją wartość. Zapłatą za jego życie jest drogocenna krew, która została przelana przez Jezusa – niepokalanego Baranka na ołtarzu krzyża, który stoi w centrum Bożego objawienia.

Jezus domaga się od nas, byśmy wpatrując się w tajemnicę Jego krzyża zrozumieli paradoks błogosławieństw, które budują autentyczną świętość. A dojrzewanie do pełnie miłości zawiera w sobie wyzbywanie się własnej pychy.

Pierwsi chrześcijanie widzieli w krzyżu nie przegrane życie, ale nowy styl życia – nową drogę prowadzącą do prawdziwego życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. A ja? Przyjmując mój osobisty krzyż upodabniam się do Ukrzyżowanego, który wzywa do ofiarnej służby.

Michał Skórski Twój Krzyż

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama