Cytat dnia

Niedziela 15 Grudnia 2019 r.

A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie. [Mt 11,6]

Poniedziałek 16 Grudnia 2019 r.

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. [Lb 24,17]

Wtorek 17 Grudnia 2019 r.

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy. [Rdz 49,10]

Środa 18 Grudnia 2019 r.

To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością". [Jr 23,6]

Czwartek 19 Grudnia 2019 r.

«Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi». [Łk 1,25]

Piątek 20 Grudnia 2019 r.

«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego» [Łk 1,38]

Sobota 21 Grudnia 2019 r.

«Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana» [Łk 1,45]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg