Cytat dnia

Niedziela 8 Grudnia 2019 r.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. [Łk 1,37]

Poniedziałek 9 Grudnia 2019 r.

«Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich. [Łk 5, 24b-25a]

Wtorek 10 Grudnia 2019 r.

Nie jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. [Mt 18,14]

Środa 11 Grudnia 2019 r.

Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. [Mt 11,30]

Czwartek 12 Grudnia 2019 r.

Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. [Mt 11,12]

Piątek 13 Grudnia 2019 r.

Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. [Iz 48,17]

Sobota 14 Grudnia 2019 r.

Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. [Syr 48,11]

Reklama

Reklama