Cytat dnia

Niedziela 22 Marca 2020 r.

Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. [J 9,33]

Poniedziałek 23 Marca 2020 r.

«Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». «Idź, syn twój żyje». [J 4,49b.50b]

Wtorek 24 Marca 2020 r.

«Czy chcesz wyzdrowieć?» «Panie, nie mam człowieka [...]» [J 5,6b.7b]

Środa 25 Marca 2020 r.

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. [Łk 1,31]

Czwartek 26 Marca 2020 r.

A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. [J 5,40]

Piątek 27 Marca 2020 r.

Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony. [Mdr 2,20]

Sobota 28 Marca 2020 r.

Zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina! [Jr 11,19b]

Reklama

Reklama