Cytat dnia

Niedziela 8 Marca 2020 r.

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! [Mt 17,5b]

Poniedziałek 9 Marca 2020 r.

Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. [Mt 6,38b]

Wtorek 10 Marca 2020 r.

Nie chciejcie, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. [Mt 23,10]

Środa 11 Marca 2020 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. [Mt 20,26b]

Czwartek 12 Marca 2020 r.

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. [Łk 16,31]

Piątek 13 Marca 2020 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. [Mt 21,43b]

Sobota 14 Marca 2020 r.

Trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. [Łk 15,32]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg